Thị trường ngày 21/02: Sắc xanh bao phủ trên các đồng tiền điện tử lớn!

Thị trường tiền điện tử đang chuyển sang màu xanh sau khi giao dịch đi ngang ngay trước đó. Hầu như tất cả 20 đồng tiền điện tử hàng đầu đang cho thấy mức tăng trưởng nhỏ, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Đầu ngày hôm nay, Bitcoin (BTC) đã phá vỡ ngưỡng 4,000 USD, đạt mốc 4,010 USD. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện bài viết, đồng tiền điện tử hàng đầu này đang giao dịch dưới mức 4,000 USD với mức giá khoảng 3,981 USD, chỉ tăng khoảng 1% trong 24 giờ qua. Trên biểu đồ hàng tuần, mức giá thấp nhất của BTC là khoảng 3,618 đô la vào ngày 15 tháng 2. Biểu đồ giá Bitcoin 7 ngày. Nguồn: CoinMarketCap Ethereum (ETH) hiện đang giao dịch ở mức $ 147.62, tăng gần 2.5% trong ngày tại thời điểm thực hiện bài viết. Altcoin này hiện tăng khoảng 20% từ mức giá khoảng $123 hồi đầu tuần. Trong tháng, ETH tăng nhẹ trên 18%. Biểu đồ giá Ethereum 7 ngày. Nguồn: CoinMarketCap Đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ ba theo vốn hóa thị trường, Ripple (XRP), đã tăng 1.48 phần trăm trong ngày và đang giao dịch quanh mức $0.336 tại thời điểm thực hiện bài viết. Trên biểu đồ hàng tuần, XRP đã tăng 8.10 phần trăm, trong khi theo tháng, đồng tiền này đã cho thấy mức lỗ 0.3 phần trăm. Trong khi đó, EOS (EOS) đã cho thấy mức tăng liên tục, tăng 34% trên biểu đồ hàng tuần và 56% trong khoảng thời gian 30 ngày. Tại thời điểm thực hiện bài viết, EOS tăng 7.76% trong 24 giờ qua và được giao dịch ở mức 3.83 đô la. Trong số 20 đồng tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, chỉ có Binance Coin (BNB) và Tether (USDT) đã báo cáo các mức lỗ trong ngày qua, giảm lần lượt 0.24% và 0.39%. Hôm nay, công ty dịch vụ đầu tư tiền điện tử cấp độ tổ chức BitGo tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp ví và hỗ trợ lưu ký cho đồng tiền điện tử Tron (TRX). TRX vẫn chưa phản ứng với tin tức, chỉ tăng 1.66% trong ngày và hiện giao dịch ở mức $ 0.0251 tại thời điểm thực hiện bài viết. Tổng vốn hóa thị trường của tất cả 2,074 đồng tiền điện tử trên CoinMarketCap hiện vào khoảng 134.8 tỷ đô la, tăng từ 121.3 tỷ đô la một tuần trước. Theo CoinTelegraph


Thị trường tiền điện tử đang chuyển sang màu xanh sau khi giao dịch đi ngang ngay trước đó. Hầu như tất cả 20 đồng tiền điện tử hàng đầu đang cho thấy mức tăng trưởng nhỏ, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.Đầu ngày hôm nay, Bitcoin (BTC) đã phá vỡ ngưỡng 4,000 USD, đạt mốc 4,010 USD. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện bài viết, đồng tiền điện tử hàng đầu này đang giao dịch dưới mức 4,000 USD với mức giá khoảng 3,981 USD, chỉ tăng khoảng 1% trong 24 giờ qua. Trên biểu đồ hàng tuần, mức giá thấp nhất của BTC là khoảng 3,618 đô la vào ngày 15 tháng 2.Biểu đồ giá Bitcoin 7 ngày. Nguồn: CoinMarketCap

Ethereum (ETH) hiện đang giao dịch ở mức $ 147.62, tăng gần 2.5% trong ngày tại thời điểm thực hiện bài viết. Altcoin này hiện tăng khoảng 20% từ mức giá khoảng $123 hồi đầu tuần. Trong tháng, ETH tăng nhẹ trên 18%.Biểu đồ giá Ethereum 7 ngày. Nguồn: CoinMarketCap

Đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ ba theo vốn hóa thị trường, Ripple (XRP), đã tăng 1.48 phần trăm trong ngày và đang giao dịch quanh mức $0.336 tại thời điểm thực hiện bài viết. Trên biểu đồ hàng tuần, XRP đã tăng 8.10 phần trăm, trong khi theo tháng, đồng tiền này đã cho thấy mức lỗ 0.3 phần trăm.Trong khi đó, EOS (EOS) đã cho thấy mức tăng liên tục, tăng 34% trên biểu đồ hàng tuần và 56% trong khoảng thời gian 30 ngày. Tại thời điểm thực hiện bài viết, EOS tăng 7.76% trong 24 giờ qua và được giao dịch ở mức 3.83 đô la.Trong số 20 đồng tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, chỉ có Binance Coin (BNB)Tether (USDT) đã báo cáo các mức lỗ trong ngày qua, giảm lần lượt 0.24% và 0.39%.

Hôm nay, công ty dịch vụ đầu tư tiền điện tử cấp độ tổ chức BitGo tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp ví và hỗ trợ lưu ký cho đồng tiền điện tử Tron (TRX). TRX vẫn chưa phản ứng với tin tức, chỉ tăng 1.66% trong ngày và hiện giao dịch ở mức $ 0.0251 tại thời điểm thực hiện bài viết.

Tổng vốn hóa thị trường của tất cả 2,074 đồng tiền điện tử trên CoinMarketCap hiện vào khoảng 134.8 tỷ đô la, tăng từ 121.3 tỷ đô la một tuần trước.

Theo CoinTelegraph


Loading...

Entertainment